Aculife Health Sdn Bhd (Dahulunya dikenali sebagai Herbamalays Benefit Sdn Bhd) ditubuhkan pada tahun 2015. Beroperasi sebagai sebuah Syarikat yang memberi tumpuan dalam pengedaran produk & solusi kesihatan alternative & pelengkap yang terbaik kepada Masyarakat.

// Aculife Health Sdn Bhd (Formerly known as Herbamalays Benefit Sdn Bhd) was founded in 2015. Operates as a Company focused on the distribution of best & complementary alternative health products & solutions to the Community.

APA YANG KAMI TAWARKAN / WHAT WE OFFER

Disahkan Oleh / Certified by

Exclusive Patent