TENTANG KAMI

Aculife Health Sdn Bhd (1135704-T) ditubuhkan pada tahun 2015.

Beroperasi sebagai sebuah Syarikat yang memberi tumpuan dalam pengedaran produk & solusi kesihatan alternative & pelengkap yang terbaik kepada Masyarakat.

Aculife Health Sdn Bhd (1135704-T) merupakan Ejen Pengedaran kepada produk peranti kesihatan berjenama Aculife yang dikilangkan di Taiwan (Inno Health Tehcnology) untuk negara Malaysia, Brunei & Thailand. Produk Aculife merupakan produk berteknologi German yang telah berada di dalam pasaran sejak tahun 1999.

Produk peranti kesihatan Aculife yang telah mendapat kepercayaan Pengguna sejak tahun 1999 telah dipatenkan di 11 negara & mendapat kelulusan serta dicadangkan oleh Badan Kesihatan Professional seperti U.S FDA, ISO 13485, World Health Organization (WHO), CIVA, World Federation Acupuncture Society (WFAS), MOH Malaysia, China FDA, Taiwan FDA, Korean FDA & sebagainya.

Misi kami adalah untuk menambah nilai kehidupan Masyarakat melalui produk peranti kesihatan Aculife.

ABOUT US

Aculife Health Sdn Bhd was established in 2015.

Operates as a company that focuses in product distribution & alternative health solution & the best in complementary to the society.

Aculife Health Sdn Bhd is the Agent / Distributor of Aculife branded health device products manufactured in Taiwan (Inno Health Technology) for the countries of Malaysia, Brunei & Thailand. Aculife Products is originated from German technology that has been in the market since 1999.

Aculife health device products that have gained consumer confidence since 1999 have been patented in 11 countries & have been approved and recommended by Professional Health Bodies such as US FDA, ISO 13485, World Health Organization (WHO), CIVA, World Federation Acupuncture Society (WFAS), MOH Malaysia, China FDA, Taiwan FDA, Korean FDA & others.

Our mission is to increase the life value of the society through Aculife health device products.